Astrologie

Astrologie is een zeer oude wetenschap die uitgaat van het principe : zo boven, zo beneden.

Dit betekent dat de Astrologie ervan uitgaat dat alles op aarde en in de kosmos met elkaar verbonden is en één geheel vormt en dat dus alles invloed heeft op elkaar en met elkaar samenhangt en ook samenspeelt.

Dit houdt in dat wij allen; mens, dier en natuur, met elkaar verbonden zijn en ons bevinden in een omgeving waarin alles met elkaar in verbinding staat en zo moet zijn als het is op ieder moment.

Het leven en de kosmos bestaat uit energie in allerlei vormen en op allerlei niveaus. Wij leven op de aarde en worden continu beïnvloed door de energie van bijvoorbeeld ook de planeten die om de aarde heen draaien (vanuit de aarde gezien). Zoals bijvoorbeeld de Maan die zorgt voor de eb- en vloedwerking van de oceanen maar die ook onze emotionele innerlijke wereld beïnvloedt. 

De Astrologie vormt een soort symbolentaal die deze planeet-energieën, die overal om ons heen aanwezig zijn en die ook in ons zelf voelbaar zijn, probeert te verklaren en te duiden in voor de mens begrijpelijke taal.

Dit betekent overigens niet dat de Astrologie van alles kan voorspellen, wel dat tendensen geduid kunnen worden en dat wij als mensen hier ons voordeel mee kunnen doen. En dit doen we door mee te stromen op de energieën om ons heen en mee te gaan met de verandering van energieën die continu plaatsvindt doordat de planeten altijd bewegen ten opzichte van elkaar en de aarde. De stand van de planeten onderling en ook ten opzichte van de aarde is dan ook altijd anders. Hierdoor is ieder moment in de tijd en daardoor in ons leven uniek.

Het moment dat een mens geboren wordt is dan ook een uniek moment in de tijd en dit houdt in dat ook ieder mens uniek is. De geboortehoroscoop is de blauwdruk van dit moment in de tijd en van jouw karakter.

Astrologie geeft meer begrip van wat er gaande is, zowel om ons heen als in ons zelf.