Marjoke Blank

In 1995 ben ik begonnen met de Astrologische Vakopleiding tot Praktijkvoerend Astroloog bij de School voor Astrologie Semangat, aangesloten bij de AVN (Astrologische Vakvereniging Nederland).

Na het behalen van mijn diploma Erkend Praktijkvoerend Astroloog in 2003 ben ik in 2004 begonnen met mijn eigen praktijk; de Praktijk voor Astrologisch Advies, Marjoke Blank.


Mijn diensten
  • De Solaar of Jaarprognose geeft een beeld over tendensen die het komend jaar voor jou belangrijk zijn, levensgebieden waar voor jou dat jaar de focus op komen te liggen. Deze horoscoop wordt enkele maanden voor je daadwerkelijke verjaardag al actueel.┬áHet komende levensjaar kan je hier dan na een consult beter op inspelen en mee omgaan en krijg je begrip voor de zaken die dat jaar op je pad komen.
  • De Kinderhoroscoop (tot 12 jaar) wordt gemaakt om meer inzicht in je kind te krijgen. Hierdoor kan je beter inspelen op bepaalde behoeften van je kind en kan je het beter begeleiden op zijn/haar pad naar volwassenheid. Je krijgt inzicht in hoe het kind de ouders ziet waardoor je ook kunt kijken naar je eigen gedrag en daar je voordeel mee kunt doen in de opvoeding en de relatie met je kind. Ook leerproblemen kunnen zo aan bod komen, waardoor hier meer begrip ontstaat en zowel mogelijkheden als oplossingen gevonden kunnen worden.